Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Rhetorik Nedir? Rhetorik Hakkında Kısaca Bilgi

Rhetorik Terimi Hakkında Bilgiler

RhetorikArkeoloji Terimi Olarak Rhetorik:
Eski Yunanistan'da hitabet sanatı. Kimi zengin ve asil ailelerin çocuklarına, o dönemin ünlü hatipleri rhetorik dersi verirlerdi.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Alınlık: 1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad. 2- Antik yapıların cephelerinde çatı ile korniş devam et

  box Salbek: şemsenin iki ucunda bulunan tepelik biçimindeki uzantılar. devam et

  box Patricius (Patrikios): Roma'da asiller ve zenginler sınıfına verilen ad. devam et

  box Ayrışkan Diller: Çince ve İngilizce gibi, göreceli olarak az çekimi olan, fakat anlam aktarmak için büyük ölçüde sentaksa (=sözdizimi) ve sözcüklerin konumuna dayanan devam et

  box Tonoz: Taş ya da tuğladan örülerek meydana gelen bir mimari örtü elemanı. Biçimine göre beşik tonoz, aynalı tonoz, çapraz tonoz, kaburgalı tonoz, yelken tono devam et

  box Kasnak: Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen yada yuvarlak olan kaide. devam et

  box Latifundium: Devletten bağımsız olan, ilkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanlarına verilen ad. devam et

  box Caracalla: M.S. 211-217 yıllarında Roma İmparatoru. devam et