Eğitim Sitesi

Rezonans (çok merkezli bağ) Nedir? Rezonans (çok merkezli bağ) Hakkında Kısaca Bilgi

Rezonans (çok merkezli bağ) Terimi Hakkında Bilgiler

Rezonans (çok merkezli bağ)Kimya Terimi Olarak Rezonans (çok merkezli bağ):
1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir.

2-Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiği yapılar.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Katalizör: Kendisi tepkimeye girmediği hâlde, tepkime hızını arttıran veya yavaşlatan tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkan madde. devam et

  box İzomeri: Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı maddeler birbirinin izomeridir. İzomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Ö devam et

  box Kök: İyon hâlindeki atom grubu. devam et

  box Tek dişli ligand: Metal atomuna tek bir atom ile bağlanan ligand. devam et

  box Gaz Sabiti (Rydberg sabiti): İdeal gaz denkleminde ve bazı diğer denklemlerde karşılaşılan sabit. devam et

  box Koordine kovalent bağ: Başlangıçta bir Lewis bazına ait olan bir elektron çiftinin bir Lewis asidi ile paylaşılması sonucu oluşan kovalent bağ. devam et

  box Ortalama serbest yol: Bir gaz molekülünün ortalama olarak iki çarpışma arasında aldığı yol. devam et

  box Pigment: Eklendiği maddeye rengini verme özelliği olan doğal ya da yapay madde. devam et