Eğitim Sitesi

Rezonans Sistemi Nedir? Rezonans Sistemi Hakkında Kısaca Bilgi

Rezonans Sistemi Terimi Hakkında Bilgiler

Rezonans SistemiBiyoloji Terimi Olarak Rezonans Sistemi:
Yapısındaki atomları hareket ettirmeksizin dıştaki elektronları çeşitli yollarla düzenleyebilen atomların birbirine bağlı olduğu bir sistem.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Paratroit hormon: Paratroit bezinden salgılanan, kalsiyumun bağırsaktan emilimini, böbreklerden atılmasını, kemiklerden serbest hale geçirilmesini ve hücreler arasındak devam et

  box Hermafroditlik: Aynı organizmada hem erkek hem de dişi eşey organlarının varlığı ile karakterize edilen durumdur. devam et

  box Dentin: Kollagen ve kalsiyum tuzlarından oluşan, diş ya da ilkel balık pullarının yapısında bulunan sert madde. devam et

  box Ototrofluk: Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme. devam et

  box Vanadyum: İnsan ve hayvanlar için gerekli bir eser (az miktarda bulunan) elementidir. devam et

  box İskelet: Vücudumuzun çatısını oluşturan kemik yapıya iskelet denir. devam et

  box Fenotip: 1-Anne ve babadan üreme olayı ile yavruya aktarılan genlerce oluşturulan karakterlerin dış görünüşüne, gözlemlenebilir özelliklerine denir. Canlı feno devam et

  box Plazmid: Bakteri stoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lar. Kromozom ya da kromozomlardan ayrı olan bir DNA molekülü. devam et