Eğitim Sitesi

Revizyonculuk Nedir? Revizyonculuk Hakkında Kısaca Bilgi

Revizyonculuk Terimi Hakkında Bilgiler

RevizyonculukTarih Terimi Olarak Revizyonculuk:
Bir öğretinin ana konusunu tartışma konusu yapanların tutumu.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Zeamet: 1- Osmanlı Devleti'nde yıllık geliri yirmi bin ile yüzbin akçe arasında olan ve belli hizmetleri karşılığında orta derecedeki devlet görevlilerine maa devam et

  box Ecnebi: Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı. devam et

  box Siyaset Meydanı: Ölüm cezalarının uygulandığı yer. devam et

  box Vakvak: Eski Arap seyyahların var olduğunu iddia ettikleri meyveleri insan şeklinde olan hayali ağaç. devam et

  box Dersaadet: İstanbul'a verilen adlardan biri. devam et

  box Skolastik Düşünce: İnanç ve bilgiyi, özellikle Aristo'nun bilimsel sistemini kiliseyle uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi. devam et

  box Tevrat: Hz. Musa'ya bildirilen Tanrı buyruklarını kapsyan, Ahdi Atik ya da Eski Ahit de denilen, İbranilerin din kitabı. devam et

  box Akrostiş: Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okununca ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş manzume. devam et