Eğitim Sitesi

Resmi Yazı Nedir? Resmi Yazı Hakkında Kısaca Bilgi

Resmi Yazı Terimi Hakkında Bilgiler

Resmi YazıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Resmi Yazı:
Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Fesh: Bozmak. Hükümsüz bırakmak, geçersiz kılmak. Kaldırmak. devam et

  box Analiz: Bir bütünü, onu oluşturan parçalara ayırarak çözümleme. devam et

  box Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel k devam et

  box Mücavir: Komşu olan; bitişik, yanında bulunan. devam et

  box Bütçe İçi Avans: Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek ivedi ve çeşitli giderler için ita amirlerinin gösterecekleri lüzum üzerine, görevle devam et

  box Yıllık izin: Bir yıllık çalışma döneminde personelin, hak kazandığı, ücretli dinlenme süresi. devam et

  box Uygulama Krokisi: Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacıyla, paftası üzerinden alınan ölçüleri yazılarak düzenlenen kroki. devam et

  box Küçük Sanayi Bölgesi: Marangoz, demirci, nalbant, oto tamircisi ve benzeri gürültü, toz, duman, pis koku gibi çevre havasının kirlenmesine sebebiyet ve sağlığa zarar veren devam et