Eğitim Sitesi

Resmi Senet Nedir? Resmi Senet Hakkında Kısaca Bilgi

Resmi Senet Terimi Hakkında Bilgiler

Resmi SenetHukuk Terimi Olarak Resmi Senet:
Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge.

 

Resmi SenetEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Resmi Senet:
Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Örf: gelenek; insanların iyi ve yararlı saydıkları olumlu adetler devam et

  box Fuzûlî işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek devam et

  box Nihai Karar: Muhakeme sonunda verilen karar devam et

  box Tahliye: Haksız yere bir taşınmazı işgal eden kişinin devlet gücü ile taşınmadan çıkarılması; hükümlü ve tutuklunun cezaevinden çıkarılması. Boşaltma; salıverm devam et

  box Müttehit: birleşik devam et

  box Urup: arşının sekizde biri devam et

  box Ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip devam et

  box Tekit: Üsteleme. devam et