Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Resmi Dil Nedir? Resmi Dil Hakkında Kısaca Bilgi

Resmi Dil Terimi Hakkında Bilgiler

Resmi DilTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Resmi Dil:
Resmi nitelik taşıyan işlemlerde kullanılması zorunlu dil.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Zarf-Fiil Grubu: Grup içinde yüklem görevi almış bir zarf fiil veya ad çekimi ekleriyle genişletilerek zarf görevi yüklenmiş sıfat-fiil ekleri ile bunlara bağlı ögeler devam et

  box Bağdaşıklık: Sözcüklerin bir araya gelip anlam ilişkisi kurması. devam et

  box Ad Cümlesi: Yüklemi çekimli fiil değil ad veya ad soylu bir kelime olan ve cevher fiili eklerinin geniş zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zaman çekimleri ile yargıya devam et

  box Galeri: Sanat yapıtlarının ya da herhangi bir ürünün sergilendiği salon. devam et

  box Edat Tümleci: 1. Cümleye amaç - sonuç, özgürlük, benzerlik, eşitlik, birliktelik, araç anlamı katan ya da sözcük öbekleri cümle içinde edat tümleci görevi yapar. Ör devam et

  box Fiilden Ad Yapma Ekleri: Fiil kök ve gövdelerinden ad ve sıfat türeten ek: -ek(bin-ek), -gü(büz-gü) vb. devam et

  box Eşitlik Eki: Adlarda ve ad soylu sözlerde eşitlik derecesi gösteren ek. devam et

  box Eksiltimli Cümle: Genellikle günlük konuşmalarda yer alan ve bazı ögeleri kesilerek söylenip dinleyenin anlayışına bırakılan veya fiili kullanılmadan yargı bildire cüml devam et