Eğitim Sitesi

Re'sen Nedir? Re'sen Hakkında Kısaca Bilgi

Re'sen Terimi Hakkında Bilgiler

Re'senHukuk Terimi Olarak Re'sen:
Kendi başına, kendiliğinden.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sin: yaşanılan süre devam et

  box Müntehir: İntihar eden. Özkıyımda bulunan devam et

  box İkrar: Saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul devam et

  box Taksirli Suç: Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç. devam et

  box Müsadere: Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı. Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devam et

  box İhale: Artırma veya eksiltme biçimiyle yapılan ve en uygun fiyatı teklif edene (en çok artıran veya eksiltene) işin/malın verildiği sözleşme yöntemi. devam et

  box Tutuklama: Tevkif, ceza muhakemesinde kişiyi koruyucu ve önleyici bir tedbirdir. Cmk md. 104 vd. Nda yer alan ve adresi belli olmayan, ağır cezalı bir suçun sanı devam et

  box Fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı. Hukuksal işl devam et