Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Reisülküttap Nedir? Reisülküttap Hakkında Kısaca Bilgi

Reisülküttap Terimi Hakkında Bilgiler

ReisülküttapTarih Terimi Olarak Reisülküttap:
1. Osmanlı Dönemi'nde, XVII. yüzyıla değin padişah divanında, divan yazmanlarının başı olan görevliye verilen san. 2. Tanzimattan önceki dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun dışişleri bakanı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Alevilik: Hz. Ali'ye bağlı olan mezheplerin ortak adıdır. Hz. Muhammed'den sonra gelen üç halifeyi tanımayan, kendilerine ehli beyt adını veren bir mezhepti devam et

  box Engizisyon: 1- Ortaçağda batı ülkelerinde, Katolikliğin katı inançlarına karşı gelenleri ya da uymayanları sapkın sayarak cezalandırmak için kurulan kilise mahkem devam et

  box Soy: Kan bağı ile birbirine bağlı bulunanların tümü. devam et

  box Sanskrit: Hint- Avrupa dilleri öbeğinden olan, klasik Hint din ve yazın dili. devam et

  box Beka: Kalıcılık, sonsuzluk. devam et

  box Pozitivizm: Gerçeğin yalnız tecrübe ve gözlem ile olaylara dayanarak bilineceği iddiasında olan felsefe sistemi. Olguculuk. devam et

  box Ortodokslar: Başındaki kişiye Patrik denir. Merkezi İstanbul'dur. devam et

  box Protokol: Diplomatik işlerde ve devletler arası ilişkilerde uyulan kurallar. devam et