Eğitim Sitesi

Rehnüma Nedir? Rehnüma Hakkında Kısaca Bilgi

Rehnüma Terimi Hakkında Bilgiler

RehnümaHukuk Terimi Olarak Rehnüma:
Rehber, kılavuz

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Erbâb-ı vukuf: bilirkişiler devam et

  box Mübeyyin: gösterir devam et

  box Hafiyyen: Gizli olarak; saklı olarak; gizlice devam et

  box Katiyet kesbetmek: hale gelmek devam et

  box Borcun Sona Ermesi: Bir borç ilişkisinin veya doğmuş olan bir borcun sona ermesi. devam et

  box Adi Şirket: İki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık. devam et

  box Senet: Bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit. devam et

  box Sirkat: hırsızlık; çalma; çalınma devam et