Eğitim Sitesi

Rehnüma Nedir? Rehnüma Hakkında Kısaca Bilgi

Rehnüma Terimi Hakkında Bilgiler

RehnümaHukuk Terimi Olarak Rehnüma:
Rehber, kılavuz

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Depozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güven devam et

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et

  box Kamu Malları: Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar. devam et

  box Müstaceliyet: ivedilik; acil olma hali devam et

  box Salahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam et

  box Davetiye: Duruşmaya çağrı kâğıdı. devam et

  box Temdid: Uzatma, medîd hale getirme. Kanunlarda tanınan sürenin bir kısım makamlarca, hâkimce vb. Lerince bir daha uzatılması durumu. devam et

  box İhzar Müzekkeresi: Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir devam et