Eğitim Sitesi

Reaktör Nedir? Reaktör Hakkında Kısaca Bilgi

Reaktör Terimi Hakkında Bilgiler

ReaktörKimya Terimi Olarak Reaktör:
Sanayide kimyasal tepkimelerin oluşturulduğu, amaca ve tepkime koşullarına göre çok çeşitli malzemelerden yapılabilen kap.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Mordan: Boyayı kumaşa tutturma işine denir. devam et

  box İzoton: Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlar. devam et

  box Enol: 1-Alkinlere civa (II) sülfat eşliğinde su katılarak oluşan kararsız ara ürün. 2-Bir alken molekülünde ikili bağın bulunduğu karbon atomlarından bir devam et

  box Küresel simetri: Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali. devam et

  box Radyoopak: X ışınlarını geçirmeyen. devam et

  box Celsius Sıcaklık Cetveli: Buzun erime noktasını 0°C ve suyun kaynama noktasını 100°C olarak kabul eden sıcaklık cetveli. devam et

  box İzotop Atom: Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklere izotop atom denir. devam et

  box Ekstraksiyon: Katı veya sıvı bir karışımın eklenen çözücü yardımıyla karıştığı diğer katı ve sıvıdan ayrılması işlemine ekstraksiyon (özütleme, çekme)denir. dersimi devam et