Eğitim Sitesi

Rapor Nedir? Rapor Hakkında Kısaca Bilgi

Rapor Terimi Hakkında Bilgiler

RaporBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Rapor:
Bir konu ya da bir sorun nedeniyle yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, ilgili yerlere bilgi vermek amacıyla yazılan yazılar.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Muayyen: Belli olan. devam et

  box Karar: Bir konu üzerinde bir kişinin, kendi düşüncelerinden yola çıkarak ulaştığı sonucu ya da bir grubun, bir konu üzerinde görüşüp tartışarak vardığı kesin devam et

  box Vakfiye: Mazbut ve Mülhak Vakıflar ile Cemaat ve Esnaf Vakıflarının malvarlığını, vakıf şartlarını ve vakfedenin isteklerini içeren belgeler. devam et

  box Arsa Payı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payı. devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alandır. devam et

  box Karkas: Bir yapının taşıyıcı öğelerinin tümüne verilen ad; iskelet. devam et

  box Mülhak Vakıf: 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflar. devam et