Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Rakik Nedir? Rakik Hakkında Kısaca Bilgi

Rakik Terimi Hakkında Bilgiler

RakikTarih Terimi Olarak Rakik:
Köle, cariye anlamına kullanılan bir deyim.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Cebe: Savaşla ilgili silâh ve araçlar. Mühimmat. devam et

  box Bedeviler: Arap Yarımadası'nda çöllerdeki vahalarda konaklayarak koyun, keçi, at ve develeri besleyerek yaşamını sürdüren göçebe Arap topluluğudur. Arap Yarımada devam et

  box Menkulat: Bir yerden bir yere taşınabilen mallar. devam et

  box Tezkireci: Özel kalem müdürü. Kâtip. Yazıcı. devam et

  box Divan-I Hümayun: Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Orhan Bey zamanında oluşturulan yürütme-danışma kuruludur. Divan-ı Hümayunda siyasal, yönetsel, askeri, mali ve şeri devam et

  box 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı): 1876 yılında, Avrupalı Devletlerin Balkanlar'da kalıcı çözüm bulmak amacıyla topladıkları İstanbul Konferansı'nda Balkanlar konusunda ağır şartlar get devam et

  box Minber: Camilerin içinde, hatibin çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli ve yüksekçe yerdir. devam et

  box Oditoryum: Antik Roma'da ozanları dinlemek üzere toplanılan yer. devam et