Eğitim Sitesi

Rakabe Nedir? Rakabe Hakkında Kısaca Bilgi

Rakabe Terimi Hakkında Bilgiler

RakabeHukuk Terimi Olarak Rakabe:
devri ve devir alınması olanaklı bulunan şeyin kendisi; örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; çıplak mülkiyet

 

RakabeEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Rakabe:
Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Arîz ve Amîk: genişlik ve derinliğine; enine boyuna; devam et

  box Celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı devam et

  box Tesviye: sonuca bağlama; çözümleme; gereğini yapma; seviye; düzdüzeltme devam et

  box Zapta Karşı Garanti: Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin aynı veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesi. devam et

  box Mamafih: Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir devam et

  box Madersahi: Anaerkil devam et

  box Taayyün: tayin olunma; belli olma; belirme devam et

  box Mütemadiyen: Devamli olarak devam et