Eğitim Sitesi

Radyoaktif izleyici Nedir? Radyoaktif izleyici Hakkında Kısaca Bilgi

Radyoaktif izleyici Terimi Hakkında Bilgiler

Radyoaktif izleyiciKimya Terimi Olarak Radyoaktif izleyici:
Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Brönsted-Lowry teorisi: Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi. devam et

  box Örgü: Bir kristaldeki atom ve moleküllerin düzenli dizilişi. devam et

  box Polar Kovalent Bağ: 1- Farklı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından farklı oranda çekilir. Elektronlar elektronegativitesi yüksek olan atoma devam et

  box Yüzde Verimi: Bir kimyasal tepkimeden elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edilebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde ile ifade edile devam et

  box Konsantrasyon: Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti den devam et

  box Formal Yük: Molekül içindeki yüke formal yük denir. Formal yük = Grup numarası - (Ortaklanmamış elektron sayısı + Bağ sayısı) şeklinde hesaplanır. devam et

  box Zayıf tuz: İyonlarına kısmen ayrışan tuz. devam et

  box Filojiston: Eskiden simyacılar maddeleri yanan ve yanmayan olarak sınıflandırmışlardı. İşte yanan maddelerin yanmasına neden olan şeye filojiston denir. devam et