Eğitim Sitesi

Radyoaktif izleyici Nedir? Radyoaktif izleyici Hakkında Kısaca Bilgi

Radyoaktif izleyici Terimi Hakkında Bilgiler

Radyoaktif izleyiciKimya Terimi Olarak Radyoaktif izleyici:
Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kovalent Bağ: (+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluşan bağ çeşididir. Ametaller kendi aralarında bağ devam et

  box Ketonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir. devam et

  box Elektrolit: Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde. devam et

  box Nötürleşme: 1- Asitler bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bu olaya nötürleşme denir. 2- Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye gir devam et

  box Molekül-gram: Bir mol kovalent bağlı bileşiğin kütlesi. devam et

  box Örgü: Bir kristaldeki atom ve moleküllerin düzenli dizilişi. devam et

  box NŞA (Normal Şartlar Altında): Sıcaklığın 0°C ve basıncın 1 atm olan durum. devam et

  box Belirleyici Madde: Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde. devam et