Eğitim Sitesi

Radyoaktif Artıklar Nedir? Radyoaktif Artıklar Hakkında Kısaca Bilgi

Radyoaktif Artıklar Terimi Hakkında Bilgiler

Radyoaktif ArtıklarCoğrafya Terimi Olarak Radyoaktif Artıklar:
Nükleer santrallerin, reaktörlerin vb. tesislerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, alfa, beta radyasyon çıkararak çevre kirlenmesine neden olan, besin zincirine girerek organizmalara zarar veren küçük hacimdeki maddeler.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Nüfus Sayımı: Bir ülke nüfusunun nitelik ve niceliği üzerinde gerekli verileri saptamak amacıyla belli aralıklarla yapılan sayma işlemidir. Günümüzde nüfus sayımı y devam et

  box Dış Kuvvetler: Yerküre üzerinde aşındırma, taşıma ve biriktirme yaparak yer şekillerini değiştiren ve gücünü güneşten alan kuvvetlerdir. devam et

  box Barkan: Rüzgarların taşıdıkları kum ve tozları hilal şeklinde biriktirmesine denir. Çöllerde yaygın olarak görülür. devam et

  box Sıcaklık: Sıcaklık, bir cismin sıcaklığını ya da soğukluğunu ifade eden, bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin ölçüsüdür. devam et

  box Gnays: Granitin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması yani metamorfize olması sonucu oluşur. devam et

  box Hidroelektrik Santral: Baraj göllerinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilen santraller devam et

  box Özgül Isı: Isınma ısısı, kalori. devam et

  box Marn: Tortul kayaç. (Çok ince taneli kil mineralleri ve kalsitin değişik oranlarda karışımıdır devam et