Eğitim Sitesi

Radyal (ışınsal) Nedir? Radyal (ışınsal) Hakkında Kısaca Bilgi

Radyal (ışınsal) Terimi Hakkında Bilgiler

Radyal (ışınsal)Biyoloji Terimi Olarak Radyal (ışınsal):
Farklı dokular bitki organlarında kesin bir biçimde organize olurlar. Gövde ve köklerdeki dokuların dıştan merkeze doğru uzanan ışınsal biçimde düzenlenmesi.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Biyotop: 1- Canlıların yaşamlarını sürdürmek için uygun çevresel koşullara sahip coğrafi bölgedir. 2- Organizmanın içinde yaşadığı karakteristik alan ya da devam et

  box Pinositozis: Hücre içmesi. Hücreler tarafından sıvı damlalarının absorbe edilmesi ve yutulması. devam et

  box Abiyotik Faktör: Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan fiziki faktörlerin tümü. devam et

  box Beyin: Omurgalılarda kafatası içindeki merkezi sinir sisteminin bir bölümü. devam et

  box Ovul: Tohum taslağı. Bir ya da daha fazla integumentle örtülü tohumlu bitkinin ovaryumu içinde bulunan bir megasporang devam et

  box Oksin: Bitkide büyüme, gelişme hormonu. devam et

  box Alel Gen: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genlerden herbiri. devam et

  box Dolikosefal: Uzun kafalı. Eni boyunun %75'inden az olan bir kafatası biçimidir. devam et