Eğitim Sitesi

Psikosomatik Hastalık Nedir? Psikosomatik Hastalık Hakkında Kısaca Bilgi

Psikosomatik Hastalık Terimi Hakkında Bilgiler

Psikosomatik HastalıkFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Psikosomatik Hastalık:
Duygusal bozukluktan kaynaklanan bedensel rahatsızlık.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Mutlak(saltık): Gerçekte ve düşüncede başka bir şeyle bağlı olmayan, varlık nedeni kendinde olan şey. Her şarttan bağımsız olarak var olan. Tam ve yetkin olan, sınırl devam et

  box Töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolları devam et

  box Hukuk: Bireylerin birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve devlet gücünün desteğindeki yaptırımlarla uyulması zorunlu duruma getirilen kur devam et

  box Sav: Tez. Konulmuş olan. Kanıtlanması gereken bilimsel iddia. devam et

  box Otodeterminizm: Determinizm ve indeterminizm arasında uzlaşma sağlamaya çalışan görüştür. Kant'ta ifadesini bulan bu görüşe göre, insan kendi iradesi ile ahlak yasala devam et

  box Sistem: Belirli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün. Kendi içine kapalı, düzenli, bir ilkeye göre düzenlenmiş düşünceler bütünü. devam et

  box Özgür irade: İradenin özgür oluşu; insanın isteme ve karar verme özgürlüğü. devam et

  box Bileşik Önerme: İki ya da daha fazla yargı bildiren önerme. devam et