Eğitim Sitesi

Psikosomatik Hastalık Nedir? Psikosomatik Hastalık Hakkında Kısaca Bilgi

Psikosomatik Hastalık Terimi Hakkında Bilgiler

Psikosomatik HastalıkFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Psikosomatik Hastalık:
Duygusal bozukluktan kaynaklanan bedensel rahatsızlık.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Duyusal Alan: Beynin duyusal işlevlerle ilgili olan kısmı. devam et

  box Güçler Ayrılığı İlkesi: Demokrasilerde, kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacı ile yasam, yürütme, yargı güçleri ayrı organlarca kullanılır. Demokrasilerde devam et

  box Sosyal Zeka: Toplumsal çevreye uyum sağlamada, insanlarla iyi ilişkiler kurmada kendini gösterir. Sosyal zekasını iyi kullanan bir insan çevresinde sevilir, sayılı devam et

  box Oluş: Bir varlığın meydana gelme ve gelişme süreci. devam et

  box Gözlem: Olayları kendiliğinden oluşan oluşum biçimleri içinde amaçlı ve sistemli olarak izlemek ve kaydetmektir. Sosyolojide, toplumsal yaşamla ilgili olaylar devam et

  box Psikiyatri: Davranış bozukluklarının tanınması ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı. devam et

  box Kalıpyargı: Bir grup veya sınıf hakkında oluşturulmuş olan basit ve duruk genelleme. devam et

  box Akılcılık(Rasyonalizm): 1- Aklın varlığını,yahut aklın önceliğini ve üstünlüğünü,yani bilginin kaynağı olarak insan zihnini kabul ve müdafaa eden akımdır. 2- Doğru bilgini devam et