Eğitim Sitesi

Psalterium Nedir? Psalterium Hakkında Kısaca Bilgi

Psalterium Terimi Hakkında Bilgiler

PsalteriumMüzik-Dans Terimi Olarak Psalterium:
Ortaçağda kullanılan üçgen şeklinde bir tür mızraplı çalgı.

 

  Benzer Müzik-Dans Terimleri:

  box Ethos (Yun.): Eski Yunan'da ses olayıyla insan ruhu arasındaki ilişkiyi inceleyen kuram. devam et

  box Yönetmen: Tiyatro, televizyon ve sinema yapımlarında kendi vizyonu doğrultusunda; icracıların performansını düzenleyen ve yönlendiren, metin/koreografi, yorum, devam et

  box Bozlak: Türk Halk Müziğinde bir uzun hava çeşididir. devam et

  box Fabl: Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye, öykünce. devam et

  box Canto: Şarkı. devam et

  box Unno, Nationale: Ulusal. devam et

  box Es: Notada duraklama zamanını, hiçbir notanın çalınmayacağı yerleri gösteren işaret. devam et

  box Musiki: Müzik. Ses üzerinde kurulmuş bir sanat. Güzel sanatların, kulağa hitabeden bir dalı, en önemlilerinden biri, çok güçlü etkileri olan bir ilimdir. Beşe devam et