Eğitim Sitesi

Protokol Nedir? Protokol Hakkında Kısaca Bilgi

Protokol Terimi Hakkında Bilgiler

Protokolİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Protokol:
En az iki taraf arasında akdedilen ön sözleşme.

 

ProtokolTarih Terimi Olarak Protokol:
Diplomatik işlerde ve devletler arası ilişkilerde uyulan kurallar.

 

ProtokolFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Protokol:
Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge.

 

ProtokolBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Protokol:
Devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.

 

  Benzer Beden Eğitimi ve Spor Terimleri:

  box Fetva: 1- İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge. 2- Eski devam et

  box Mahiyet: Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas. İçyüz, içerik. devam et

  box Parlamento: Başlıca görevi kanun yapma(yasama), devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis. devam et

  box Taassup: Bağnazlık. devam et

  box Zümre: Topluluk, takım, grup, camia. devam et

  box Tümen: Tugayla kolordu arasında yer alan birlik, fırka. devam et

  box İftihar: Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç. devam et

  box Gürlük: Mutluluk. devam et