Eğitim Sitesi

Prizma Nedir? Prizma Hakkında Kısaca Bilgi

Prizma Terimi Hakkında Bilgiler

PrizmaMatematik-Geometri Terimi Olarak Prizma:
Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim.

 

    Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

    box Hiperbol: Düzlemde verilen iki noktaya uzaklıkları farkı sabit olan noktaların geometrik yeri. devam et

    box Sadeleştirme: Yalın bir duruma getirmek, yalınlaştırmak işi devam et

    box Kat Sayı: Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal: "5a ifadesinde 5 sayısı a'nın kat sayısıdır.". devam et

    box Üst Çeyrek: Bir veri grubunda ortancanın sağındaki veri grubunun ortancası. devam et

    box İki Kümenin Kesişimi: İki kümenin ortak olan elemanlarından oluşan kümedir. devam et

    box Olay: Örneklem uzayın her alt kümesi. devam et

    box Denklem: 1-İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele. 2-İçinde bilinmeyen değişken bulunan ve bil devam et

    box Sayma Sayısı: 1' den başlayıp sınırsız olarak, birer birer artarak giden ve sayma işleminde kullanılan sayılardan her biri. devam et