Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Primitivizim Nedir? Primitivizim Hakkında Kısaca Bilgi

Primitivizim Terimi Hakkında Bilgiler

PrimitivizimSanat Terimi Olarak Primitivizim:
1- İçinde primitif öğeler taşıyan sanat.

2- Rusya'da 1905 ile 1920 arasında gelişen, kübizm ve fütürizm düşüncesi ile Rus halk sanatının etkisinde gelişen sanat hareketi. Larinov, Goncharova ve Malevich'in ilk dönem çalışmaları örnek gösterilebilir.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Felsefe: Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü, dünya görüşü, bir konuda soyut düşünüş. devam et

  box Dekalkomani: 1930′larda Oscar Dominguez' in (1906-58) gerçeküstücülük akımının otomatizm kavramından yola çıkarak oluşturduğu teknik. Bu teknikte boya kalın devam et

  box Tümülüs: Yığma toprak tepeden oluşan, içerisinde mezar odası bulunan tepe mezar. devam et

  box Ranatçı: Güzel sanatların her hangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kişi. devam et

  box Karın: Sütunların ortasındaki hafif şişkin bölüm. devam et

  box Spatula: İspaula. Bir yüzeye boya, macun, alçı sürmek ve bunları ezerek yaymak amacıyla kullanılan enli ve çelik ağızlı ve tahta saplı alet. devam et

  box Semantik: (anlambilim) Soyut göstergelerin ve gösterge sistemlerinin içerikleriyle ilgilenir. Bu terim, felsefe, psikoloji, matematik, filoloji vb. de kullanılm devam et

  box Mihrap Önü Kubbesi: Genellikle çok ayaklı Emevi, Abbasi, B. Selçuklu ve A. Selçuklu camilerinin mihrap önündeki kubbeye verilen isim. devam et