Eğitim Sitesi

Primitivizim Nedir? Primitivizim Hakkında Kısaca Bilgi

Primitivizim Terimi Hakkında Bilgiler

PrimitivizimSanat Terimi Olarak Primitivizim:
1- İçinde primitif öğeler taşıyan sanat.

2- Rusya'da 1905 ile 1920 arasında gelişen, kübizm ve fütürizm düşüncesi ile Rus halk sanatının etkisinde gelişen sanat hareketi. Larinov, Goncharova ve Malevich'in ilk dönem çalışmaları örnek gösterilebilir.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Doku: Bir sanat yapıtının yüzeyinin görünümü ve/veya hissedilmesi, ki düz ve/veya parlaktan kaba ve/veya mata kadar çeşitlenebilir. devam et

  box Oto-portre: Sanatçının kendi yüzünü yorumlaması, resimlemesi. devam et

  box Şiddet: Bir renkte bulunan ışığın cinsidir. devam et

  box Sülüs Yazı: Hat sanatında kullanılan ve şeş kalem diye adlandırılan altı ana yazı türünden biri. devam et

  box Filayağı: Büyük kubbeli yapılarda kubbe, yarım kubbe ya da tonozları taşıyan ayak. devam et

  box Keçe: Hayvansal liflerden genellikle yünün ısı, nem, basınç altında, sabun, yağ, asit vb. yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan do devam et

  box Akademizm: Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun devam et

  box Transparan: Saydam olan. devam et