Eğitim Sitesi

Preveze Deniz Savaşı (1538) Nedir? Preveze Deniz Savaşı (1538) Hakkında Kısaca Bilgi

Preveze Deniz Savaşı (1538) Terimi Hakkında Bilgiler

Preveze Deniz Savaşı (1538)Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Preveze Deniz Savaşı (1538):
Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında yapılmıştır. Savaş sonunda Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de egemenliği güçlenmiştir.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Birey: 1. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. devam et

  box Görüş: Kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir. ● Doğruluğu kanıtlanamaz, ölçülemez ispat edilemez. ● Kişide devam et

  box Sponsor: Bir işin bir faaliyetin maddi ve manevi yönünü üstlenen kimse veya kurum. devam et

  box Siyaset: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. devam et

  box Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, yaşam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını inceleyen bilim dalıdır.  Sosyoloji, törelerimizi, inanış ve d devam et

  box Yüz Geçerliği: Bir ölçümün görünüşte bir kavramı ölçüp ölçmediği. devam et

  box İtibar: Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij. devam et

  box Kontrol Grubu: Deneysel uyarıcının uygulanmadığı, diğer yönlerden deney grubuna benzeyen bir grup denek. devam et