Eğitim Sitesi

Pozitivizm Nedir? Pozitivizm Hakkında Kısaca Bilgi

Pozitivizm Terimi Hakkında Bilgiler

Pozitivizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Pozitivizm:
Olguculuk, araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayanan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte'un açtığı felsefe çığırı.

 

PozitivizmTarih Terimi Olarak Pozitivizm:
Gerçeğin yalnız tecrübe ve gözlem ile olaylara dayanarak bilineceği iddiasında olan felsefe sistemi. Olguculuk.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Rüsumat: Bazı mallardan devletçe alınan vergiler. devam et

  box Gasp Etmek: Zorla elinden almak. devam et

  box Hirfet: Kunduracılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, dokumacılık vb. küçük el sanatları. devam et

  box Kaim: 1- Bir şeyin yerine geçen. 2- Var olan, ayakta duran. 3- Her zaman var olan. devam et

  box Müspet: Olumlu, pozitif. devam et

  box Teçhizat: Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı. devam et

  box Banker: Para, altın vb. taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimse. devam et

  box Baro: Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu. devam et