Eğitim Sitesi

Postülat Nedir? Postülat Hakkında Kısaca Bilgi

Postülat Terimi Hakkında Bilgiler

PostülatFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Postülat:
Bir sistemin temelinde öne sürülen ya da doğruluğu kabul edilen varsayım.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Akademik: Bilimsel niteliği olan. devam et

  box Uslamlama: Varılan yargının doğruluk ya da yanlışlığına bakmadan, yargılamada mantık biçimleri ve ilişkilerine öncelik vererek düşünme, usa vurma. Çıkarsama. devam et

  box Etik (Ahlak Felsefesi): İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Ahlaksallığın ne olduğu üzerinde durur, özünü ve temellerini araştırır, insanın eylem devam et

  box Özümleme: Edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna getirme. devam et

  box Harmoni: Uyum. Bir tümün parçaları arasında bulunan uygunluk. devam et

  box Adcılık (nominalizm): Genel kavramların bireysel varlıklar gibi birer varlıkları olmadığını, onların birer sesten, addan ibaret olduğunu savunan felsefi görüş. devam et

  box Açık Sınıf Tabakalaşması: Tabakalar arası geçişin serbest ve hızlı olduğu, rekabete dayanan ve hukuken eşitsizliği kabul etmeyen sistem. Sınıf sistemi. devam et

  box Simge: Sözcüğün, aynı varlığa, durum ya da eyleme işaret etmesidir. devam et