Eğitim Sitesi

Postülat Nedir? Postülat Hakkında Kısaca Bilgi

Postülat Terimi Hakkında Bilgiler

PostülatFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Postülat:
Bir sistemin temelinde öne sürülen ya da doğruluğu kabul edilen varsayım.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Devasa: Dev gibi, çok büyük. devam et

  box Mürebbiye: Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın. devam et

  box İdeoloji: 1- Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, d devam et

  box İçtepi: 1- Bir iş yapmak, bir eyleme geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek. 2- Bireyi, doğrudan doğruya eyleme geçmeye zorlay devam et

  box Çözümleme: Bileşik olanı ayırarak çözmek. Bir bütünü parçalara ayırmak. devam et

  box Sudûr kuramı: Varlığın "bir"den çıkıp yayılarak, taşarak oluştuğunu kabul eden öğreti. devam et

  box Nüfus Yetersizliği: Ülkede var olan ekonomik ve doğal kaynakları işletecek kadar nüfus bulunmaması nüfus yetersizliğine yol açar. Nüfus yetersizliği yaşayan ülkeler doğur devam et

  box Maksim: Ahlak ilkesi (Kant'ta). Tek kişinin, kendi irade ve eylemlerini belirlemek üzere koyduğu ahlak ilkesi; genel geçer olan nesnel ahlak yasasının karşısı devam et