Eğitim Sitesi

Poligen Nedir? Poligen Hakkında Kısaca Bilgi

Poligen Terimi Hakkında Bilgiler

PoligenBiyoloji Terimi Olarak Poligen:
Aynı ırkı eklemeli olarak etkileyen iki ya da daha çok gen çifti.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Kolineerik: RNA'nın nükleotid kodonlarının linear dizilimiyle, polipeptitte bu dizilişle kodlanan amino asitlerin lineer sıralanışı arasındaki haberleşme. devam et

  box Mitokondriler: Elektron taşıma sistemi ve bazı enzimleri içeren yuvarlak ya da uzamış şekildeki hücre içi organelleri. Oksidatif fosforilasyonun yapıldığı bölgeler. devam et

  box G2: Hücre döngüsünde, S fazı ve mitozun başlangıcı arasındaki boşluk. devam et

  box Endokrin: İç salgı. Başka bir organ ya da kısım üzerinde özel bir etkiye sahip olan bir maddeyi kan ya da lenf içine salgılama işlevini yürüten organlara ait. devam et

  box Zootoksin: Bir organizma tarafından meydana getirilmiş toksik maddeler. devam et

  box Döl Almaşı: Eşeyli üreyen bazı canlılarda ve özellikle bitkilerde, çok hücreli haploit ve diploit evrelerin birbirini izlemesi. devam et

  box Por: Çekirdek zarında bulunan madde alış verişini sağlayan gözenek, küçük delik. devam et

  box İzogami: Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşimiyle yeni canlı oluşumu. devam et