Eğitim Sitesi

Poetik İşlev Nedir? Poetik İşlev Hakkında Kısaca Bilgi

Poetik İşlev Terimi Hakkında Bilgiler

Poetik İşlevTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Poetik İşlev:
Dilin şiirsel metinlerdeki kulanım şekli.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Kişi Zamiri: İnsan adlarının yerine kullanılan zamir. devam et

  box Rivayet Birleşik Kipi: Bildirme ve tasarlama kiplerine, ek fiilin duyulan geçmiş zamanının getirilmesiyle oluşturulan birleşik kip. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipini devam et

  box Şiirsel İşlev: Şiirsel metinlerde kullanılan dil. Sanatsal işlev. devam et

  box Mecaz: Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz. devam et

  box Şahıs Ekleri: Fiil çekiminde şahıs bildiren ek. 3 şahıs teklik, 3 şahıs çokluk şeklindedir: Bildi-m, bilmiş-im, bil-in, bil-eyim, bile-siniz vb. devam et

  box Zarf (Belirteç) Tümleci: Yüklemi zaman, durum, miktar, ölçü, yer yön ve soru yönünden gösteren sözcük ya da sözcük öbekleri cümle içinde zarf tümleci görevi yapar. Yükleme yö devam et

  box Dil Bilgisi: 1. Dünya üzerinde, her ulusun bir dili vardır. Bir dili, doğru ve güzel konuşup yazabilmek için gerekli kuralları öğreten bilim dalına dil bilgisi den devam et

  box Sezi: Sezme yeteneği, sezgi. devam et