Eğitim Sitesi

Poetik İşlev Nedir? Poetik İşlev Hakkında Kısaca Bilgi

Poetik İşlev Terimi Hakkında Bilgiler

Poetik İşlevTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Poetik İşlev:
Dilin şiirsel metinlerdeki kulanım şekli.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box İyelik Eki: Adları veya ad görevinde kullanılan sözcükleri kişi kavramına bağlayan ek. devam et

  box Eylem Kökü: Ad olmayan, mastar eki alabilen kök. devam et

  box Basit (Zamanlı) Kip: Basit kip (Basit zamanlı kip): Herhangi bir ek-fiil almadan yalnız esas fiiller ile kurulan ve yapısında tek bir kip eki taşıyan çekimli fiil. Basit k devam et

  box Temel Cümle: Birleşik cümlelerde asıl yargıyı bildiren, yardımcı yargıları sonuca bağlayan cümlelerdir. Daha öz bir ifadeyle temel cümle yüklemdir. devam et

  box Yumuşak Ünsüz: "f, s, t, k, ç, ş, h, h, p" dışında kalan ünsüzler. devam et

  box Satır: Bir sayfa üzerinde alt alta ve yan yana gelen kelimelerden oluşan dizi. devam et

  box Ad Durum Ekleri: Adı başka sözcüklerle ilişkilendiren ekler."-i"belirtme, "-e" yönelme, "-de"bulunma, "-den"çıkma durum ekidir. devam et

  box Romantizm: 18. Yüzyıl sonunda başlayan, duygu; coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı. Duygusal eğilim. Romantik ortam veya durum. devam et