Eğitim Sitesi

Piyade Nedir? Piyade Hakkında Kısaca Bilgi

Piyade Terimi Hakkında Bilgiler

PiyadeTarih Terimi Olarak Piyade:
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Eklektizm: Seçmecilik. devam et

  box Siyer: Hz. Muhammed(SAV)'in hayatını anlatan eserler. devam et

  box Tecvit: Kuran'ı belli kurallara göre, doğru bir biçimde okumayı öğreten bilim. devam et

  box Etimoloji: Bir dildeki sözcüklerin hangi kökten geldiğini, ne anlama geldiğini inceleyen dil bilim dalıdır. devam et

  box Zeamet: 1- Osmanlı Devleti'nde yıllık geliri yirmi bin ile yüzbin akçe arasında olan ve belli hizmetleri karşılığında orta derecedeki devlet görevlilerine maa devam et

  box Defterdar: Osmanlı Devleti'nde mali işlerden sorumlu olan Divan-ı Hümayun üyesi görevlidir. Kanunname-i Al-i Osman'a göre, padişah mülkünün vekilidir. Mali işler devam et

  box Tanıma: Bir devletin varlığını başka devletlerin de kabul etmesi. Tanımadan sonra devletlerarasında siyasal ilişkiler kurulur. devam et

  box İhtisas: Uzmanlık devam et