Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pirimidin Nedir? Pirimidin Hakkında Kısaca Bilgi

Pirimidin Terimi Hakkında Bilgiler

PirimidinBiyoloji Terimi Olarak Pirimidin:
Nükleik asitlerdeki azotlu bazların iki tipinden birisi. Pirimidinlerin her biri -sitozin, timin ve urasil - özgül pürinlerle eşleşir.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Litoral: Kıyı bölgesinde yüksek ve alçak dalga sınırları arasında kalan sığ su bölgesi. devam et

  box Konsantrasyon: Birim hacimde bulunan madde miktarı. devam et

  box Ayraç: Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde. devam et

  box Homeostazi: Bir organizmanın dış ortamdaki değişikliklere rağmen kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması. devam et

  box Emülsiyon: 1-Başka bir sıvı fazda dağılan bir sıvı faz içindeki kolloid. 2-Sıvı asıltı (sütsü). Biri öbürünün içinde mikroskobik damlacık hâlinde dağılmış iki devam et

  box Karyokinez: Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesidir. devam et

  box Notum: Vücudun sırt kısmı. Arthropoda'larda her segmentin dorsal elementi. devam et

  box Suberin: Endodermis ve mantar hücrelerinin çeperlerinde biriken, su geçirmeyen ve suda erimeyen mumsu bir maddedir. devam et