Eğitim Sitesi

Peşin Harç Nedir? Peşin Harç Hakkında Kısaca Bilgi

Peşin Harç Terimi Hakkında Bilgiler

Peşin HarçHukuk Terimi Olarak Peşin Harç:
İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında tahsil edilen miktar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ahval-i Şahsiye: Hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki hallerdir : Doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabii bir çocuğu tanıma, ölüm vakıaları g devam et

  box Biçare: Çaresiz devam et

  box Ortaç: Tümleç olabilen,isim ve sıfat gibi kullanılan fiil asıllı kelime sıfat-fiil. ör: gelen çocuk, adı batası adam. devam et

  box Delil: Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta, işaret, kanıt; tanıt; ipucu. devam et

  box Davanın Reddi: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam et

  box Adli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. devam et

  box Malumat-i zaruriyye: Zorunlu bilgi devam et

  box Hayrât: sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese devam et