Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Permütasyon Nedir? Permütasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Permütasyon Terimi Hakkında Bilgiler

PermütasyonMatematik-Geometri Terimi Olarak Permütasyon:
1. Bir küme elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişlerinin her birine "bir permütasyon" denir.

2. n elemanlı bir kümeden seçilen r tane elemanın yan yana sıralanışlarından her biri.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Öteleme: Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde kayma hareketi. devam et

  box İrrasyonel Sayılar: Rasyonel olmayan (devirli ondalık açılımları olmayan) reel sayılara veya virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara denir. İki tam sayının bir devam et

  box Bölük: Doğal sayıları daha kolay okumak ve yazmak için sağdan sola doğru üçlü gruplara ayırırız. Bu üçlü gruplara bölük denir. Bölükler en sağındaki basamakl devam et

  box Kaplama: Düzlemi çeşitli çokgenler yardımıyla süsleme. devam et

  box Kuvvet: 1- Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=2³ denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. 2- Bir P nokt devam et

  box Varlıksal Niceleyici: "Bazı" niceleyici ∃ sembolü ile gösterilir, "en az bir" anlamına da gelir. devam et

  box Doğrusal İlişki: İki değişkenden oluşan ax+by+c=0 biçimindeki cebirsel ifade. devam et

  box Dış Teğet Çember: Bir üçgende bir kenar ile diğer iki kenarın uzantısına teğet olan çember. devam et