Eğitim Sitesi

Perdaht Yolu Nedir? Perdaht Yolu Hakkında Kısaca Bilgi

Perdaht Yolu Terimi Hakkında Bilgiler

Perdaht YoluYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Perdaht Yolu:
Yazma kitapların başlıklarıyla levhaların kenarındaki süslere verilen ad.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Damar Mühresi: Tezhiplerde yaldızlanan yaprak damarlarını, süslemelerin girintili çıkıntılı yerlerini parlatmak için kullanılan, açılmış kurşun kalem biçiminde mühre devam et

  box Ta'kihe (Takihe): Ayak ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Murassa Cilt: Kıymetli taşlarla bezenmiş cilt. Mine veya mercanla işli ciltler hâlen müzelerde mevcuttur. devam et

  box Şecâb: Mecma adı verilen geniş karınlı kare şeklinde madeni hokkaların kapaklarına verilen ad. devam et

  box İ'rab (İrab ): Hareke. Harekeleme işlemi. devam et

  box Sakal: Mücellit ve tezhipçilerin altın varaklan tutmak ve yapıştırmak için kullandıkları seyrek tüylü, genişçe fırça. Sakala benzediği için bu adı almıştır. devam et

  box Hint Kâğıdı: Pamuktan yapılan ve minyatürde kullanılan kâğıt. devam et

  box Sembolik Hat Sanatı: İslam sanatı için edebi semboller kullanımının kendisine has tatbik olunamazlığına rağmen günümüzün bazı hattatları bu yolu takip etmişlerdir. Hat san devam et