Eğitim Sitesi

Pepsinojen Nedir? Pepsinojen Hakkında Kısaca Bilgi

Pepsinojen Terimi Hakkında Bilgiler

PepsinojenBiyoloji Terimi Olarak Pepsinojen:
Mide özsuyu içerisinde bulunan protein sindiriminde rol oynayan inaktif enzim.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Miyozin: Kas hücrelerinde aktin filamentlerle etkileşime girerek kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın iplikler. devam et

  box Fovea: Bir organın yapısı üzerindeki küçük çukur. Özellikle retinanın merkezinde bulunan çukur yalnız konileri içerir ve net görüntüyü sağlar. devam et

  box Ayıraç: Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde. devam et

  box Repressör: Spesifik bir genin protein sentezini yapmasını bastıran regülatör bir genin oluşturduğu protein maddesi. devam et

  box Siklozis: Tipik olarak bitkilerin yaprak hücrelerinde görülen sitoplazmanın dairesel hareketi. devam et

  box Genus: Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori. devam et

  box Bilim Adamı: Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimseye denir. devam et

  box Aglütinasyon: 1-Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması. 2-Bir sıvı içinde dağınık halde bulunan hücre ya da parçacıkların kümeleşmesi. 3-Antijen ve antikor devam et