Eğitim Sitesi

Pepsinojen Nedir? Pepsinojen Hakkında Kısaca Bilgi

Pepsinojen Terimi Hakkında Bilgiler

PepsinojenBiyoloji Terimi Olarak Pepsinojen:
Mide özsuyu içerisinde bulunan protein sindiriminde rol oynayan inaktif enzim.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box İzogamet: Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametler. devam et

  box Kolesistokinin: İnce bağırsaktan salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon. devam et

  box Monosomik: Normal diploit kromozom sayısından bir tane daha az sayıda kromozoma sahip olan organizma. devam et

  box Adenozintrifosfat (ATP): 1-Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. 2-Adenin, riboz ve üç fosfat grubu içeren bir organik maddedir. Biyoloji devam et

  box Ökaryot Hücre: Zarla çevrili organelleri ve gerçek çekirdeği olan gelişmiş hücre tipi. devam et

  box Hipertonik: Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre devam et

  box Mikrosapor: Bazı deniz bitkilerinde erkek üreme bölgeleri tarafından üretilen küçük eşey hücreleri. Mikrospor. devam et

  box Plasenta: 1-Çoğu memelide embriyonun besin ve gaz alış-verişini sağlayan yapı. Embriyoyu korumakla görevli olan ve onu dıştan saran bir zar vardır. Bu zardan a devam et