Eğitim Sitesi

Pelasglar Nedir? Pelasglar Hakkında Kısaca Bilgi

Pelasglar Terimi Hakkında Bilgiler

PelasglarArkeoloji Terimi Olarak Pelasglar:
Yunanistan'ın ilk sakinleri olduğuna inanılan Anadolu kökenli halkın adı.

 

PelasglarMitoloji Terimi Olarak Pelasglar:
Yunanistanın eski ahalisine verilen ad.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Renkli Sır Tekniği: Osmanlılar tarafından uygulanan bir çini tekniği. Bu teknikte boya kullanılmaz. Sırın kendisi renklidir. ılk olarak, levha üzerinde sırların birbirine devam et

  box Tetrarchia: Diocletianus'un M.S. 293 yılında gerçekleştirdiği, İmparatorluk topraklarının özellikle askeri bakımdan, iki Augustus ile iki Caesar arasında dört par devam et

  box Bindirme Kemer: (İng. Arch): Bir açıklığın iki yanındaki taşların, birbirlerinin üzerindeki her sırada biraz daha ileriye kaydırılarak, sonunda birbirlerine dokunacak devam et

  box Ayrışkan Diller: Çince ve İngilizce gibi, göreceli olarak az çekimi olan, fakat anlam aktarmak için büyük ölçüde sentaksa (=sözdizimi) ve sözcüklerin konumuna dayanan devam et

  box Sunak (Altar): Tapınağın içinde ya da yakınında bulunan, tanrılara sunulan adaklar için kullanılan, genellikle taştan yapılmış öğe. Küçük boyutlarda olduğu gibi, anı devam et

  box Patronicium: Korumacılık, patronluk. devam et

  box Civitas Senatus: Roma İmparatorluğu'nda, kent sınırları içinde hukuken örgütlenmiş özgür insanlar kuruluna verilen ad. devam et

  box Potestas: Tribunuslerin elinde bulunan zor kullanma yetkisi. devam et