Eğitim Sitesi

Pekiştirilmiş Sıfat Nedir? Pekiştirilmiş Sıfat Hakkında Kısaca Bilgi

Pekiştirilmiş Sıfat Terimi Hakkında Bilgiler

Pekiştirilmiş SıfatTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Pekiştirilmiş Sıfat:
Pekiştirme yöntemleriyle anlamı güçlendirilmiş sıfat.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box İyelik Eki: Adları veya ad görevinde kullanılan sözcükleri kişi kavramına bağlayan ek. devam et

  box Galeri: Sanat yapıtlarının ya da herhangi bir ürünün sergilendiği salon. devam et

  box Dolaylı Anlatım: Bir sözün kişi, zaman, anlatıcı değişiklikleriyle aktarılan biçimidir. Bu anlatım biçimiyle kurulan cümlelere daha çok roman, öykü gibi anlatımsal tür devam et

  box Ünsüzler (Sessizler): Tek başlarına söylenemeyen, ancak bir ünlünün yardımıyla söylenebilen seslere ünsüz denir. Türkçe'de 21 ünsüz vardır. devam et

  box İşteş Fiil: Fiilde anlatılan işin birden fazla özne tarafından birlikte veya karşılıklı yapıldığını gösteren fiillere işteş fiil denir. İşteş fiil, her şeyden ön devam et

  box Anlam Değişmesi: Bir kelimenin gösterdiği anlamdan az veya çok uzaklaşarak yeni bir anlam kazanması olayı: EAT. uslu "akıllı" , T.T. uslu "yaramazlık etmeyen, haşarı o devam et

  box Yükleme Grubu: Yükleme durumu eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu ad ve sıfat görevindeki söz grubu: Başkanlarını görmek için gelmişler. (ad devam et

  box Birleşik Sözcük: Ses düşmesi, ses türemesi, sözcük türü kayması veya anlam kayması bakımlarından aralarına ek giremeyecek kadar kalıplaşmış iki veya daha fazla yardımc devam et