Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pedersahi Nedir? Pedersahi Hakkında Kısaca Bilgi

Pedersahi Terimi Hakkında Bilgiler

PedersahiHukuk Terimi Olarak Pedersahi:
Ataerkil

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Senedât: senetler devam et

  box Özel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklard& devam et

  box Apostille: 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir tasdik şerh devam et

  box Tahvilat: tahviller devam et

  box Yargıç: Hakim. devam et

  box Kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) devam et

  box Mütemâyil: eğilimli; taraflı görünen devam et

  box Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı. devam et