Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Paydaş Nedir? Paydaş Hakkında Kısaca Bilgi

Paydaş Terimi Hakkında Bilgiler

PaydaşHukuk Terimi Olarak Paydaş:
Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cebri satım: Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım devam et

  box Takdir Yetkisi: Kanunun belirlediği durumlarda hakime tanınan değerlendirme serbestliği ; takdir hakkı. devam et

  box Adi Şirket: iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık. devam et

  box Gerekçeli Karar: 1- Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi. 2- Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebe devam et

  box Ölçü Norm: Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır. devam et

  box Mamafih: Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir devam et

  box İstidlâl: Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama devam et

  box Muhatara: riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyan devam et