Eğitim Sitesi

Pauli Prensibi Nedir? Pauli Prensibi Hakkında Kısaca Bilgi

Pauli Prensibi Terimi Hakkında Bilgiler

Pauli PrensibiKimya Terimi Olarak Pauli Prensibi:
1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz.

2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elektron bulunamayacağını ifade eden prensip.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Seramik: Organik olmayan malzemenin oluşturduğu bileşimlerin çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra sırlanarak veya sırlanmayarak ve pişirilerek sertleş devam et

  box Ligand: 1-Bir komplekste, merkezdeki metal iyonuna bağlı olan grup. 2-Kompleks iyonlarda merkez atomu saran komşu gruplardan her biri. devam et

  box s-bloku: Periyodik tablonun sol tarafında metal atomların oluşturduğu blok. devam et

  box Mol: Avogadro sayısı kadar tanecik bulunduran madde miktarı. devam et

  box Alkenil Grubu: Alkenlerden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan grup. devam et

  box Yoğunlaşma: Ortalama kinetik enerjileri düşük olan gaz fazındaki moleküllerin sıvı fazına geçmeleri. devam et

  box Kök: İyon hâlindeki atom grubu. devam et

  box Yapay Radyoaktiflik: Radyoaktif olmayan bir çekirdeğin yüksek enerjiye sahip çeşitli tanecikler ile bombardımanı sonucu kararsız hale getirilmesi. devam et