Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pauli Prensibi Nedir? Pauli Prensibi Hakkında Kısaca Bilgi

Pauli Prensibi Terimi Hakkında Bilgiler

Pauli PrensibiKimya Terimi Olarak Pauli Prensibi:
1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz.

2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elektron bulunamayacağını ifade eden prensip.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Avogadro Sayısı (NA): 1 mol maddenin içerdiği (6,02.10 üstü 23 tane) tanecik sayısı. devam et

  box Pas: Hava su ya da sulu çözeltilerin etkisiyle demirin yüzeyinde oluşan kırmızı, kahve renkli demir oksit. devam et

  box Sterik etki: Hacimce büyük olan radikal grupların kimyasal tepkime hızına etkisi. devam et

  box Yükseltgenme Sayısı: Elementin elektron alarak veya elektron vererek aldığı değerlik. devam et

  box Çökelek: Tepkime sonucunda çözeltide çözünmediğinden, katı olarak ayrılabilen çözeltinin dibinde toplanan madde. devam et

  box Brönsted-Lowry teorisi: Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi. devam et

  box RNA: Protein sentezinde işlevi olan ve nükleotidlerden oluşan nükleik asit çeşidi. Ribonükleik asit. devam et

  box Kabızlık: Dışkının katılığı yüzünden oluşan dışkılama zorluğu, peklik. devam et