Eğitim Sitesi

Patricius (Patrikios) Nedir? Patricius (Patrikios) Hakkında Kısaca Bilgi

Patricius (Patrikios) Terimi Hakkında Bilgiler

Patricius (Patrikios)Arkeoloji Terimi Olarak Patricius (Patrikios):
Roma'da asiller ve zenginler sınıfına verilen ad.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Pitos: Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere verilen ad devam et

  box Sicilli Kolonlar (=Coloni adscriptii): Köle olarak satılmaktansa, kendisine verilen toprağı terk etmemek koşuluyla o topraklara yerleştirilen barbarlara verilen ad. devam et

  box Alegori: Bir olayı semboller yoluyla anlatmak. devam et

  box Helmet: Eski Yunanistan'da askerlerin başlarına giydikleri kaska verilen ad. devam et

  box Realizm: Romantisizme tepki olarak doğmuş, görünen gerçekliği olduğu gibi tuvale aktarmayı amaçlayan sanat akımı. devam et

  box Karanlık Çağlar (Yunan): Yunan tarihinin, M.Ö. XII. yüzyılda Miken saraylarının yıkılmasından sonraki ve VIII. yüzyılda Arkaik Yunanistan'ın doğmasından önceki dönemine verile devam et

  box Otokton: Bir bölgenin yerlisi anlamında kullanılan sözcük. devam et

  box Rhetorik: Eski Yunanistan'da hitabet sanatı. Kimi zengin ve asil ailelerin çocuklarına, o dönemin ünlü hatipleri rhetorik dersi verirlerdi. devam et