Eğitim Sitesi

Parselasyon Plânı Nedir? Parselasyon Plânı Hakkında Kısaca Bilgi

Parselasyon Plânı Terimi Hakkında Bilgiler

Parselasyon PlânıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Parselasyon Plânı:
İmar plânının araziye uygulanmasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerinde çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan plân.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Şehir Hatları: Şehir içi yollar, şehir içi ulaşım. devam et

  box Mülki İdare: Yerel Yönetim. devam et

  box Demokratik Devlet: Halkın devlet yönetimine katılması temeline dayanan devlet düzeni. Çoğulcu, katılımcı, parlamenter rejime dayalı kamusal yönetim biçimi. devam et

  box Kat Malikleri Kurulu: Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul. devam et

  box Rayiç Değer: Varlık ve yükümlülüklerin değerleme günündeki normal alım satım değeri. devam et

  box Yaylak: Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden ber devam et

  box Tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam et

  box Normal İş Süresi: Çalışma yaşamının tarafları için en uygun olan günlük ve haftalık iş süresi uzunluğu. devam et