Eğitim Sitesi

Paramanyetik Nedir? Paramanyetik Hakkında Kısaca Bilgi

Paramanyetik Terimi Hakkında Bilgiler

ParamanyetikKimya Terimi Olarak Paramanyetik:
Havadan daha güçlü manyetik özellikleri olan ve eşleşmemiş elektronlara sahip madde.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Yükseltgen: 1- Bir redoks reaksiyonunda yükseltgenebilen türlerden elektron alan, kendisi indirgenen madde. 2- Kimyasal reaksiyonlarda elektron alarak (indirge devam et

  box Asal Gaz: Periyodik cetvelin 8A gurubundaki elementlerin her biri, soy gaz. devam et

  box Aktivasyon Enerjisi: Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji. devam et

  box Disübstitüe benzen: Benzen halkasına iki grubun bağlanmasıyla oluşan moleküllerin genel adı. devam et

  box pH: Çözeltide bulunan H+ iyonlarının molar derişiminin (negatif)eksi logaritması. devam et

  box Aktif Metaller: Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere aktif metaller denir. - Periyodik tabloda grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektron verme devam et

  box SI: Uluslararası birim sistemi. devam et

  box Hücre diyagramı: Bir elektrokimyasal hücrede elektrotların düzenlenişini gösteren diyagram. devam et