Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Parados Nedir? Parados Hakkında Kısaca Bilgi

Parados Terimi Hakkında Bilgiler

ParadosArkeoloji Terimi Olarak Parados:
Bir tiyatroda sahne yapısı ile izleyicilerin oturduğu bölümün ortasında yer alan yan girişlerden her birine verilen ad.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Alınlık: 1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad. 2- Antik yapıların cephelerinde çatı ile korniş devam et

  box Yazıt: Genellikle mermer, taş ve pişmiş toprak üzerine herhangi bir dilde yazılmış metinlerdir. Bir yapının, anıtın veya heykelin hangi tarihte kim tarafında devam et

  box Minber: Camilerde cuma namazında hutbe okunan yer. Genellikle birkaç basamak yükselen bir mimari öğe. Kapı, basamak, basamak korkulukları, köık ve külah (taç) devam et

  box Auctorites: Latince'de 'saygınlık' anlamına gelen kelime. devam et

  box Nymphaion: Eski Yunancada çeşmelere verilen ad. devam et

  box Demotik: Dar anlamda Hiyeroglif'ten ve Hiyeratik'ten yüretilen yazıya verilen ad. Mısır'da M.Ö. VII. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Terim, aynı devam et

  box Logothetes: Maliyenin denetlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad. devam et

  box Censor: Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde, önceleri yurttaşların daha sonraları ise senatörlerin listelerini düzenleyen devlet memurlarına verilen ad. devam et