Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Panislavizm Nedir? Panislavizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislavizm Terimi Hakkında Bilgiler

Panislavizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislavizm:
Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını amaçlayan akım.
(Bu akıma benzer diğer akımlar: Pan-Turanİzm; Pan-
İslamizm; Pan-Amerikanizm).

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Hanedan: Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük aile. devam et

  box Heyetinasiha: Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı halkın tepki göstermemesi için oluşturduğu ekipler. devam et

  box Kudret: Güç, dayanma gücü. devam et

  box Milis: Savaş sırasında orduya yardım ve destek amacıyla toplanan silahlı halk gücü. devam et

  box Patrikhane: Patriğin görev yaptığı bina. devam et

  box Kozmopolit: İçinde değişik milletlerden kimseler bulunan topluluk. devam et

  box Cebren: Zorla. devam et

  box Sadrazam: Osmanlı Devleti'nde Başbakan derecesinde en büyük devlet memuru. Padişahın mutlak vekili sayılırdı. Sadrazamı atamak ve görevden almak Padişahın yetki devam et