Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Panislavizm Nedir? Panislavizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislavizm Terimi Hakkında Bilgiler

Panislavizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislavizm:
Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını amaçlayan akım.
(Bu akıma benzer diğer akımlar: Pan-Turanİzm; Pan-
İslamizm; Pan-Amerikanizm).

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Ekselans: Bakanlık ve elçilikten başlayarak cumhurbaşkanlığına kadar yükselen, yüksek makam sahibi yabancılara verilen şeref unvanı. devam et

  box Sadrazam: Osmanlı Devleti'nde Başbakan derecesinde en büyük devlet memuru. Padişahın mutlak vekili sayılırdı. Sadrazamı atamak ve görevden almak Padişahın yetki devam et

  box Jeotermal: Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için ısısı yüksek olan. devam et

  box Mülteci: İltica eden, sığınan. devam et

  box Elim: Acıklı, acınacak. devam et

  box Sanatoryum: Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu. devam et

  box Emsal: Benzer, eş, denk. Yaşıt. Örnek. devam et

  box Mıh: Çivi. devam et