Eğitim Sitesi

Panislavizm Nedir? Panislavizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislavizm Terimi Hakkında Bilgiler

Panislavizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislavizm:
Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını amaçlayan akım.
(Bu akıma benzer diğer akımlar: Pan-Turanİzm; Pan-
İslamizm; Pan-Amerikanizm).

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Kuvayımilliye: Kurtuluş Savaşı'nda Türk direniş örgütlenmelerine ve güçlerine verilen addır. devam et

  box Saltanat Şûrası: 1- Osmanlı Devleti'nde görüş alma amacıyla, devlet ileri gelenlerinin, din adamlarının genelde padişah başkanlığında açılan ve oylama ile tavsiye nite devam et

  box Kozmopolit: İçinde değişik milletlerden kimseler bulunan topluluk. devam et

  box Asayiş: Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik. devam et

  box Otonomi: Özerklik, bağımsızlık. devam et

  box Muallim: Öğretmen. devam et

  box Mümtaz: Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş. devam et

  box Devrim: Bir kurumun ya ad toplumsal sistemi genellikle zor kullanarak yıkıp, yerine eskisinden farklı bir kurum ya da toplumsal sistem oluşturma. devam et