Eğitim Sitesi

Panislavizm Nedir? Panislavizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislavizm Terimi Hakkında Bilgiler

Panislavizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislavizm:
Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını amaçlayan akım.
(Bu akıma benzer diğer akımlar: Pan-Turanİzm; Pan-
İslamizm; Pan-Amerikanizm).

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Deha: İnsan zekasının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey. Dâhilik. devam et

  box Cenk: Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş. Büyük çaba, uğraş, kavga, çekişme. devam et

  box Zerk: İç itim. devam et

  box Mülteci: İltica eden, sığınan. devam et

  box İstismar: Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. devam et

  box Mahkûm: Boyun eğme zorunda olan. Hükümlü, hüküm giymiş. devam et

  box Emperyalist: Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacılık yanlısı olan, sömürgen, yayılımcı. Emperyalizmi uygulayan. devam et

  box Mukavemet: Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnç, dayanırlık. devam et