Eğitim Sitesi

Panislavizm Nedir? Panislavizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislavizm Terimi Hakkında Bilgiler

Panislavizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislavizm:
Bütün İslâvlann bir araya gelip ortak bir yaşama biçimi ile bağlanması, hatta tek devlet kurmasını amaçlayan akım. (Bu akıma benzer diğer akımlar: Pan-Turanİzm; Pan- İslamizm; Pan-Amerikanizm).

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Kuvayımilliye: Kurtuluş Savaşı'nda Türk direniş örgütlenmelerine ve güçlerine verilen addır. devam et

  box Cumhuriyet: Milletin, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. devam et

  box Safsata: Boş, temelsiz, asılsız söz. devam et

  box Şayak: Dayanıklı bir tür kaba yün kumaş. devam et

  box Kışla: Askerin oturması için yapılmış büyük yapı. devam et

  box Kaşağı: Hayvanları tımar etmek için kullanılan, sacdan, dişli araç. devam et

  box Demeç: Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat. devam et

  box Antant: Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat. devam et