Eğitim Sitesi

Panislamizm Nedir? Panislamizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislamizm Terimi Hakkında Bilgiler

PanislamizmOsmanlıca Terimi Olarak Panislamizm:
İslam birliğini hedefleyen akım.

 

PanislamizmTarih Terimi Olarak Panislamizm:
İslam ülkelerinin tek siyasal birlik altında toplanmasını isteyen siyasal akım.

 

Panislamizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislamizm:
Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Akarat-ı Mevkuf: Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen paranın ve tasarrufunun, hayır işlerine sarf edilmek üzere bir vakfa bağışla devam et

  box Alaca Bayrak: Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dördüne ayrıca verilen isimdi. Bu dört bölük "ulûfeciyan-ı ye devam et

  box Hattat: Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse. devam et

  box Ulema: Bilginler, din alimleri. devam et

  box Mültezim: Devlete ait bir yerin gelirini açık arttırma ile üzerine alan kimse. devam et

  box Gümrük Emini: Gümrüklerin hesap işlerine bakan yönetici. devam et

  box Müzakere: Bir konuyla ilgili görüşme, danışma. devam et

  box Akça Farkı: Sarraflık yapanların, muhtelif devletlerin paralarını veya bir devletin iki çeşit parasını bir diğeriyle değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan farka v devam et