Eğitim Sitesi

Panislamizm Nedir? Panislamizm Hakkında Kısaca Bilgi

Panislamizm Terimi Hakkında Bilgiler

PanislamizmOsmanlıca Terimi Olarak Panislamizm:
İslam birliğini hedefleyen akım.

 

PanislamizmTarih Terimi Olarak Panislamizm:
İslam ülkelerinin tek siyasal birlik altında toplanmasını isteyen siyasal akım.

 

Panislamizmİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Panislamizm:
Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Fıkıh: İslam hukuku. devam et

  box Otağ-ı Hümayun: Padişah çadırı. devam et

  box Uyruk: Devletin yönetimi altında bulunan kimse. devam et

  box Akâr: Gayrimenkullerden kirâ yoluyla sağlanan gelir. devam et

  box Çerakçı: Kandilleri ve mumları yakıp söndürmekle görevli kişi. devam et

  box Akça Farkı: Sarraflık yapanların, muhtelif devletlerin paralarını veya bir devletin iki çeşit parasını bir diğeriyle değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan farka v devam et

  box Ahilik: Anadolu'da sosyal dayanışmayı amaçlayan esnaf, zanaat gibi çalışma kollarını içine alan ocak. devam et

  box Katip: Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişi. devam et