Eğitim Sitesi

Palaestra Nedir? Palaestra Hakkında Kısaca Bilgi

Palaestra Terimi Hakkında Bilgiler

PalaestraArkeoloji Terimi Olarak Palaestra:
Güreş Okulu. Ancak çoğunlukla her türlü sporun öğrenildiği okul anlamındadır.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Mina: Eski Tunç ve Demir Devri'nde Anadolu'da kullanılan, 0,49 kilograma eş değer ağırlık ölçüsüne verilen ad. devam et

  box Imperium: Roma'da, kralların sahip olduğu yürütme yetkisine verilen ad. devam et

  box Antikite: Yaklaşık olarak İ.Ö. 6. yy. ile ı.S. 3. yy. arasındaki Yunan ve Roma kültürlerine verilen ad. devam et

  box Karolenj: Charlamange (şarlman) döneminde (9. yüzyıl) gelişmiş olan sanat üslubu. devam et

  box Kalkolitik Çağ: Bakırtaş Çağı'na verilen ad. Khalkos=Bakır ve Lithos=Taş sözcüklerinden türetilmiştir. Anadolu'da daha çok M.Ö. VI bin yılın ilk yarısı ile M.Ö. IV bi devam et

  box Fresk: Yaş sıva üstüne boya ile yapılan resim ve süsleme. devam et

  box Hataî (Hatayi): Doğu Asya kökenli süsleme motifleri grubu. Stilize edilmiş şakayık, nar, iri yapraklar ile bunların gonca ve sapları başlıca öğeleridir. devam et

  box Pektoral: Çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlıklara verilen ad. devam et