Eğitim Sitesi

Özyaşamsalöyküsel Roman Nedir? Özyaşamsalöyküsel Roman Hakkında Kısaca Bilgi

Özyaşamsalöyküsel Roman Terimi Hakkında Bilgiler

Özyaşamsalöyküsel RomanEdebiyat Terimi Olarak Özyaşamsalöyküsel Roman:
Konusu, yazarının yaşamı olan roman.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Köy Romanı: Köy yaşayışını, köylülerin toplumsal sorunlarını konu edinen roman türü. devam et

  box Dramatik Şiir: Korkunç bir olayı tiyatro şeklinde anlatan şiir. devam et

  box Eglog: Çoban şiiri. Birkaç çobanın aşk, kır hayatının güzellikleri üzerine karşılıklı konuşmaları bçiminde yazılır. Latin edebiyatında gelişen bu şiir türü g devam et

  box Empresyonizm (İzlenimcilik): Nesneyi doğrudan doğruya tasvir ve analiz etme yerine, onun uyandırdığı duyguları anlatma yolu. XIX yüzyılın sonlarında Fransa'da doğdu. Önce resimde, devam et

  box Çözümleme Romanı: Olaydan çok olaya karışan kişilerin ruhsal durumlarını bir takım çözümlemelerle yansıtmayı amaçlayan roman türü. devam et

  box Rondelet: Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli. devam et

  box Yöresel Renk: Romanlarda ve öykülerde bir ülkeye, bir bölgeye özgü nitelikleri yansıtan özellik. devam et

  box Belâgat: Düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı. Sözün düzgün, açık, anlaşılır, güzel olmasını, söyleme nedeniyle, söylenene göre düzenlenmesini öğreten bir bili devam et