Eğitim Sitesi

Özlük Hakkı Nedir? Özlük Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Özlük Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Özlük HakkıHukuk Terimi Olarak Özlük Hakkı:
genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şartlarla bağlı olduğu hakkı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Haleldar olmak: bozulmak; çiğnenmek devam et

  box Tenezzül: inme; alçalma; düşme; kendine aykırı gelen bir işi veya durumu kabul etme devam et

  box Aidiyet: âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik devam et

  box Za'f-ı te'lif: Yazma bozukluğu , ifade bozukluğu devam et

  box Cüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük devam et

  box Rayiç: sürüm değeri; geçerli olan devam et

  box Mülki: ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin devam et

  box Hakikiye: hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten devam et