Eğitim Sitesi

Özel haklar Nedir? Özel haklar Hakkında Kısaca Bilgi

Özel haklar Terimi Hakkında Bilgiler

Özel haklarHukuk Terimi Olarak Özel haklar:
şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklardır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bilvekale: Vekaleten devam et

  box Kolektif: Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. devam et

  box İçtinap: Kaçınma; çekinme devam et

  box Mündemic: içinde bulunan; (içinde)yatan devam et

  box Nispi Muvazaa: yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam et

  box Muhaceret: Yaşamakta olduğu ülkeden yabancı bir ülkeye uzun veya kısa süreli yerleşmek için gitme, göçme. devam et

  box Geçit hakkı: Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak. devam et

  box Tebdil: değişme; değiştirilme devam et