Eğitim Sitesi

Özel Sektör Tahvilleri Nedir? Özel Sektör Tahvilleri Hakkında Kısaca Bilgi

Özel Sektör Tahvilleri Terimi Hakkında Bilgiler

Özel Sektör TahvilleriEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Özel Sektör Tahvilleri:
Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az iki yıl olmak üzere serbestçe belirlenebilir ve sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilir. Kupon ödemeleri yılda 1,2 ya da 4 defa olabilir.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Kapalı Pozisyon: Bakınız : Uzun pozisyon devam et

  box Ödenmiş Sermaye: Esas sermaye sistemine tabi şirketlerde taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmı. devam et

  box Bakiye Transfer Ücreti: Bir bakiye veya borcun diğer bir sağlayıcıya aktarılma ücreti. devam et

  box Şubeler Cari Faizi: Bankaların genel müdürlüğü ile şubeleri arasındaki fon (para) hareketleri (borç ve alacak işlemleri) için kullanılan faiz. Şubeler Cari Faizi kredi fa devam et

  box Finansman: İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan sermayeyi bulma ve bu sermayenin yönetimi devam et

  box Ticaret Fazlası: Bir ülke ihracatında ithalatı aşan miktar. devam et

  box A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı: Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25'ini devamlı olarak mevzuata göre özelleş devam et

  box BIN (Base Identification Number): Kart ihraç etmeye yetkili banka ve kuruluşlara tahsis edilen üye numarası. devam et