Eğitim Sitesi

Özel Mülkiyet Nedir? Özel Mülkiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Özel Mülkiyet Terimi Hakkında Bilgiler

Özel MülkiyetSosyal Bilgiler Terimi Olarak Özel Mülkiyet:
Kişinin sahip olduğu menkul veya gayrimenkul.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Dizayn: Bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyularıyla algılanabilen özellikler devam et

  box Restitüsyon: Zarar görmüş tarihi bir binayı aslına uygun yeniden inşa etmek. devam et

  box Mukadderat: Alın yazısı. devam et

  box Nomotetik model: Nedenselliği kısmi olarak açıklayan az sayıda değişkeni ortaya çıkarmaya çalışan ve olasılıkçı olan model. devam et

  box Tekmil: Bütün, tüm. devam et

  box Koordinasyon: Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm. devam et

  box Gözlem Birimi: Veri toplama birimi, hakkında bilgi toplanacak ögeler seti. devam et

  box Cumhuriyet: Ulusun egemenliği kendi elinde tutarak ve bunu bir süre için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Demokrasinin etkin olduğu devam et